Strona Główna PIT 2014 darmowy Aktualności Sprawozdania i Program 2015 Zarząd Statut Kontakt galeria Archiwum przydatne linki
 


Postępowanie  przetargowe na budowę Ośrodka Wsparcia bryła A

Informujemy o wszczęciu postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 5.186.000 Euro

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Dokumentacja projektowa - branża budowlana

Przekrój poprzeczny bryła

Plan zagospodarowania terenu

Dokumentacja projektowa - branża elektryczna

Dach - instalacja odgromowa

Mapa

Opis techniczny

Parter - instalacja niskoprądowa

Parter - instalacje elektryczne

Piwnica - instalacje elektryczne

Piwnica - instalacje niskoprądowe

Rozdzielnica R2

Rozdzielnia R3

Rozdzielnia TWC

Schemat główny zasilania

Dokumentacja projektowa - branża sanitarna

Projekt strony 1-23

strony 24-29

strony 30-32

strony 33-35

strony 36-39

strony 40-43

strony 44-51

strony 52-62

strona 63

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Branża sanitarna

Branża elektryczna

Wymagania ogólne

Roboty ziemne

Roboty ociepleniowe

Stal zbrojeniowa, roboty zbrojarskie

Beton konstrukcyjny, roboty betoniarskie

Izolacje przeciwwilgociowe

Roboty murowe

Izolacje trrmiczne, akustyczne, SITR

Prefabrykaty betonowe

Konstrukcje stalowe, stal konstrukcyjna, roboty ślusarskie

Kominy, roboty kominiarskie

Podłogi, posadzki

Osadzenie stolarki

Roboty tynkarskie, malarskie, okładziny

Okładziny z płyt GK

Roboty blacharskie, dekarskie, rynny, rury spustowe

Balustrady

Drewniane elementy konstrukcyjne

Roboty zewnętrzne nawierzchniowe

Przedmiary

Dokumentację uzyskać można także w siedzibie Stowarzyszenia.

Informacja o zadanych przez wykonawców pytaniach do SIWZ
i odpowiedziach udzielonych przez Zamawiającego

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

Karty otworu geotechnicznego 1, 2, 3

Karty otworu geotechnicznego 4, 5, 6

Mapa dokumentacyjna

Opinia geotechniczna

Przekrój 1

Przekrój 2

Przekrój 3

Przekrój 4

Przekrój 5

Symbole geotechniczne gruntów

Wyniki badań sondą dynamiczną

Zestawienie drewna bryły A

Rzut stropu nad parterem - bryła A

Zestawienie płyt stropowych 1

Zestawienie płyt stropowych 2

Informacja o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmieniona SIWZ

Odpowiedzi na zapytania Wykonawców z dnia 10.04.2015 r

Schemat Technologiczny Węzła Cieplnego

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

***********************


Wybuduj razem z nami OŚRODEK WSPARCIA


Otrzymane środki przeznaczymy na budowę Ośrodka Wsparcia dla osób niepełnosprawnych.

Dnia 4 listopada 2013 r. w ramach umowy darowizny, Powiat Iławski przekazał Nam działkę o powierzchni 22 arów pod budowę Ośrodka Wsparcia dla osób niepełnosprawnych, w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Działka zlokalizowana jest w centrum Iławy w cichej okolicy, zapewniającej bezpieczeństwo i spokój osobom niepełnosprawnym.
W Naszym OŚRODKU WSPARCIA prowadzić będziemy:

1. Mieszkania treningowe, wspomagane, chronione.

Osoby niepełnosprawne podczas okresowych pobytów treningowych, będą miały możliwość doświadczenia, budowania i rozwijania samodzielności, samoobsługi i kompetencji społecznych w zakresie: komunikacji, gospodarowania czasem wolnym, funkcjonowania w grupie, w przestrzeni publicznej, radzenia sobie bez ciągłej obecności rodziców/stałych opiekunów, radzenia sobie w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach. Pobyt w mieszkaniu treningowym przygotuje do w miarę samodzielnego prowadzenia własnego gospodarstwa domowego min. w mieszkaniu wspomaganym.
Mieszkania wspomagane/ chronione będą docelowymi mieszkaniami, dającymi osobom niepełnosprawnym, w tym z zaburzeniami psychicznymi możliwość aktywnego życia, przy minimum wsparcia w codziennym życiu.

„Pierwsze potrzeby życiowe:
woda, chleb odzienie i dom”
Mądrość Syracha 29,21

2. Usługi wspierająco – aktywizujące.

Osoby niepełnosprawne w Ośrodka będą mieli również okazję do korzystania z wielu specjalnych zajęć wspierająco- aktywizujących, mających na celu usprawnienie ich całościowego funkcjonowania w społeczeństwie. Uzyskają tu pomoc i wsparcie, które tak bardzo potrzebne jest każdemu człowiekowi borykającemu się z ciężarem choroby, pamiętając że:

„ Każdy powinien mieć kogoś,
z kim mógłby szczerze pomówić,
bo choćby człowiek był nie wiadomo jak dzielny,
czasami czuje się bardzo samotny”
                                                                        Ernest Hemingway

3. Wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego.

Utworzenie Wypożyczalni to chęć pomocy osobom, które znalazły się w trudnej dla siebie lub swoich bliskich sytuacji i pilnie wymagają specjalistycznego wyposażenia.

„Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia”
Albert Einstein

 

Nasze Stowarzyszenie podejmuje działania sprzyjające integracji środowiska osób niepełnosprawnych.

 • Corocznie organizujemy następujące imprezy integracyjne:
  • Powiatowy Turniej Halowej Piłki Nożnej Osób Niepełnosprawnych,
  • Zabawę Andrzejkową,
  • Spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych.
 • Współpracujemy z instytucjami i innymi organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • Wspieramy działania umożliwiające realizację Powiatowego Programu Działań na rzecz osób Niepełnosprawnych Powiatu Iławskiego, w tym Powiatowego programu dla osób chorych psychicznie,
 • Współorganizujemy Klub Aktywności działający przy Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Iławie oraz inne formy zajęć popołudniowych dla osób niepełnosprawnych organizowane przez Dom – 
 • Realizujemy inne działania w ramach projektów konkursowych, min.: Klub aktywności osób starszych niepełnosprawnych.

Jeśli uznasz, że Nasze działania warte są dodatkowego wsparcia możesz przekazać Nam 6% (osoba fizyczna) lub 10% (osoba prawna) swojego dochodu w ramach darowizny (odliczanej przez osobę fizyczną w PIT/O – sekcja B, poz. 11 lub 12); przelew z dopiskiem: "na budowę Ośrodka Wsparcia".

Numer konta dla darczyńców:
20 8831 0002 2001 0005 7772 0001


****************************

Prosimy o wsparcie finansowe Naszego Stowarzyszenia poprzez przekazanie  swojego podatku dochodowego. Uzyskane w ten sposób fundusze przeznaczymy w całości na realizację Naszych zadań Statutowych, w tym na szczytny cel budowy Ośrodka Wsparcia dla osób niepełnosprawnych z Powiatu Iławskiego.

Rozlicz PIT i przekaż swojego podatku dochodowego. W swoim zeznaniu podatkowym wpisz nr KRS:0000019992 oraz deklarowaną kwotę. Możesz to łatwo zrobić i rozliczyć swój PIT korzystając z darmowego programu:

 


*********************

Klub Aktywności- spotkanie wigilijne

  Dnia 16.12.2014r. odbyło się spotkanie wigilijne dla uczestników Klubu Aktywności dla osób starszych, niepełnosprawnych. Świąteczne życzenia uczestnikom spotkania złożyli pan Lech Żendarski- Prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Iławskiego „Promyk” oraz pani Krystyna Szafryna – Żęgota - Kierownik Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Iławie, a także pani Czesława Jussel- Przewodnicząca Miejskiej Rady Seniorów. Na świątecznym stole nie zabrakło tradycyjnych, wigilijnych potraw, które w całości przygotowali członkowie Stowarzyszenia ze środków przeznaczonych na realizację projektu. Ponadto p. Agnieszka i Marcin Żebrowscy na spotkanie wigilijne przynieśli zrobione przez siebie i z własnych środków sałatki i ciasto. Choć do Bożego Narodzenia zostało jeszcze kilka dni , to dzięki wspólnym życzeniom , rozmowom przy stole można było poczuć magię Świąt. Spotkanie zakończyło wspólne śpiewanie kolęd.

 Zadanie jest realizowane przez Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Iławskiego PROMYK we współpracy z Powiatowym Środowiskowym Domem Samopomocy w Iławie i współfinansowane ze środków Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

**********************************

Gala z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych

Dnia 03.12.2014r. w iławskim kinoteatrze „Pasja”odbyła się uroczysta Gala z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Iławy. Organizatorami spotkania byli Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Iławskiego „Promyk’ oraz Iławskie Centrum Kultury. W trakcie uroczystości uhonorowano 10 osób, które szczególnie zasłużyły się w działalności na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych. Wyróżnione osoby otrzymały listy gratulacyjne Burmistrza Miasta Iławy oraz statuetki „Przyjaciel Osób Niepełnosprawnych”, ufundowane przez Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Iławskiego „Promyk”.

W części artystycznej Gali wystąpili: młodzież z Gimnazjum Samorządowego Nr 2 – przedstawienie teatralne „Czy i Ty spotkałeś Brzydkie Kaczątko”, Chór Amazonki-Polanka,
tancerze UKS Gracja, uczniowie kl. III b z SSP Nr 2, Karolina Czarnecka /kl. II Gimnazjum/ – Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych, uczniowie z SSP Nr 3 – chór „Wesołe nutki”.*************************

Wieczorek andrzejkowy

Dnia 20.11.2014r. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Iławskiego „Promyk” we współpracy z Powiatowym Środowiskowym Domem Samopomocy w Iławie zorganizowało Andrzejki dla osób niepełnosprawnych wytypowanych przez ośrodki pomocy społecznej z terenu powiatu iławskiego. Impreza odbyła się w Centrum Konferencyjno- Bankietowym Mozart w Iławie. Spotkanie otworzył pan Lech Żendarski - Prezes Stowarzyszenia „Promyk”, który powitał przybyłych gości, wśród których byli: pan Włodzimierz Ptasznik- Burmistrz Miasta Iławy, pan Krzysztof Harmaciński- Wójt Gminy Iława,  pani Jolanta Rynkowska- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie, pani Jolanta Skrzypiec- Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie oraz pani Beata Rogala – Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Suszu. Po krótkich przemówieniach zaproszonych gości na uczestników zabawy andrzejkowej czekał gorący poczęstunek oraz słodkości. Potem zaczęła się zabawa przy muzyce na żywo, w trakcie której przeprowadzono wiele wróżb i konkursów. W zabawie brało udział niemal 100 osób.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków PEFRON.


*********************************

Spotkanie z okazji Światowego Dnia Cukrzycy

Dnia 13.11.2014r. w świetlicy środowiskowej „Mopsik” w Iławie odbyło się spotkanie z okazji Światowego Dnia Walki z Cukrzycą. Organizatorami spotkania byli: Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Iławskiego „Promyk” oraz Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Miejsko- Powiatowe w Iławie. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście: pan Włodzimierz Ptasznik- Burmistrz Miasta Iławy, pan Krzysztof Harmaciński- Wójt Gminy Iława, pan Andrzej Lewandowski- Wiceburmistrz Miasta Iławy, pani Irena Kasprzycka – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie, pani Genowefa Korzeniewska- dietetyczka, pani Ewa Zakrzewska- pielęgniarka z MOPS w Iławie oraz członkowie Stowarzyszenia „Promyk” z panem prezesem Lechem Żendarskim, członkowie Koła Diabetyków z panem prezesem Witoldem Orzechowskim oraz uczestnicy i pracownicy Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Iławie, którzy zaprezentowali przygotowany na ten dzień występ wokalny. Podczas spotkania pan Lech Żendarski- podsumował realizację zadania „Ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego wśród osób chorych na cukrzycę” współfinansowanego ze środków budżetu Miasta Iławy, przekazanych przez Burmistrza Miasta Iławy w ramach wspierania zadania publicznego, a pan W. Orzechowski podsumował działania podejmowane przez Koło Diabetyków w bieżącym roku. Na zakończenie spotkania pan Burmistrz – W. Ptasznik oraz pan Wójt – K. Harmaciński pogratulowali Prezesom Stowarzyszeń podejmowanych działań, doceniając współpracę miedzy stowarzyszeniami oraz wręczyli pamiątkowe dyplomy.******************

Klub Aktywności- dyskoteka międzypokoleniowa

Uczestnicy Klubu Aktywności dla Osób Starszych, Niepełnosprawnych mieli kolejną okazję, by pobyć ze sobą, porozmawiać i potańczyć w rytmie znanych i lubianych przebojów podczas dyskoteki międzypokoleniowej, która odbyła się dnia 28.10.2014r. w trakcie zajęć klubowych. Członkowie Klubu chcieli poprzez zabawę integracyjną podkreślić, jak ważne jest w życiu człowieka oraz całych społeczności tworzenie wspólnych więzi, bycie razem oraz zrobienie czegoś dobrego dla innego człowieka.

Zadanie realizowane jest przez Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Iławskiego PROMYK we współpracy z Powiatowym Środowiskowym Domem Samopomocy w Iławie i współfinansowane ze środków Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.
***********************

XI Powiatowy Turniej Halowej Piłki Nożnej Osób Niepełnosprawnych


Dnia 22 października 2014r. w Hali Sportowo-Widowiskowej w Iławie odbył się XI Powiatowy Turniej Halowej Piłki Nożnej Osób Niepełnosprawnych pod Honorowym Patronatem Starosty Iławskiego. Głównym Organizatorem Turnieju było Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Iławskiego „Promyk”, a współorganizatorami: Iławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji, Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Iławie oraz Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Iławie. W zawodach udział wzięło blisko 100 zawodników i zawodniczek z 12 placówek. Zgodnie z regulaminem Turnieju ekipy podzielono na dwie kategorie: Open (drużyny ze Środowiskowych Domów Samopomocy, Warsztatów Terapii Zajęciowej i Domów Pomocy Społecznej) oraz Szkoły (Zespół Szkół w Lubawie, Zespół Placówek Szkolno- Wychowawczo- Rewalidacyjnych w Ostródzie i Zespół Placówek Szkolno- Wychowawczych w Iławie). W kategorii Open drużyny rozlosowano do dwóch grup, w których rywalizowano systemem „każdy z każdym”, następnie zespoły, które zajęły drugie miejsca w grupach zmierzyły się w meczu o III miejsce, a zwycięzcy grup o miejsce I.

 

Klasyfikacja końcowa Turnieju w kategorii Open:

 I miejsce- Warsztat Terapii Zajęciowej w Iławie,

 II miejsce- Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim,

 III miejsce- Warsztat Terapii Zajęciowej w Grudziądzu (I drużyna).

 

W kategorii Szkół, gdzie także rywalizowano systemem „każdy z każdym”, klasyfikacja końcowa wyglądała następująco:

 I miejsce- Zespół Placówek Szkolno- Wychowawczo- Rewalidacyjnych w Ostródzie;

 II miejsce- Zespół Placówek Szkolno- Wychowawczych w Iławie;

 III miejsce- Zespół Szkół w Lubawie.

 Organizatorzy przyznali również wyróżnienia indywidualne:

- Puchar Prezesa Stowarzyszenia „Promyk” dla Najwszechstronniejszego Zawodnika Turnieju otrzymał Tomasz Burzycki (ZPS-W w Iławie),

- Puchar ufundowany przez UKS „Arka” dla Najwszechstronniejszej Zawodniczki Turnieju otrzymała Katarzyna Radzimińska (PŚDS Nowe Miasto Lubawskie),

- Królem Strzelców Turnieju został Michał Cichaczewski (WTZ Iława).

 Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe statuetki, dyplomy za udział w Turnieju oraz upominki. Zdobywcy nagród indywidualnych otrzymali również piłki ufundowane przez Dyrektora ICSTiR.

 Uczestnikom zawodów zapewniono ciepły posiłek, drożdżówki i wodę.

Turniej był współfinansowany ze środków Powiatu Iławskiego.

W czasie trwania Turnieju można było bezpłatnie skorzystać z punktu badania poziomu cukru we krwi, zadanie było realizowane przez Stowarzyszenie „Promyk” i współfinansowane ze środków budżetu Miasta Iławy, przekazanych przez Burmistrza Miasta Iławy w ramach wspierania zadania publicznego. Ponadto podczas zawodów odbyła się prezentacja skuterów elektrycznych.

**************************

Piknik w Karasiu


Dnia 20.08.2014r. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Iławskiego „Promyk” we współpracy z Powiatowym Środowiskowym Domem Samopomocy w Iławie zorganizowało piknik integracyjny w Karasiu dla osób starszych, niepełnosprawnych. Spotkanie odbyło się w ramach realizowanego zadania publicznego pod nazwą „Utworzenie Klubu aktywności osób starszych, niepełnosprawnych” dofinansowanego przez Wojewodę Warmińsko- Mazurskiego. Uczestnikom pikniku zapewniono: przejazd autokarem w obie strony, poczęstunek, możliwość bezpłatnego pomiaru cukru oraz udział w różnych konkursach, grach, zabawach. Spotkanie zakończono wspólną zabawą przy muzyce oraz wręczeniem upominków zwycięzcom poszczególnych konkursów. W imprezie wzięło udział ok.100 osób z terenu powiatu iławskiego.

 Serdecznie dziękujemy DARCZYŃCOM za pomoc w zorganizowaniu Pikniku:

 P. Krzysztof Kłosowski PIEKARNIA KŁOSOWSKI,

 P. Andrzej Zawistowski i P. Jarosław Goszczycki PIEKARNIA TYPOLSKA,

 Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Iławie.
********************


Regionalne Święto Ryby- bezpłatne badania poziomu cukru

Dnia 13.07.2014r. podczas Regionalnego Święta Ryby w Iławie- imprezy towarzyszącej Dniom Iławy Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Iławskiego „Promyk” po raz kolejny przeprowadziło bezpłatne badania poziomu cukru w ramach realizacji zadania: ”Ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego wśród osób chorych na cukrzycę” współfinansowanego  ze środków budżetu Miasta Iławy. 
************************************


Ognisko integracyjne na wyspie Wielka Żuława

W ramach projektu „Utworzenie Klubu Aktywności dla Osób Starszych, Niepełnosprawnych” dofinansowanego przez Wojewodę Warmińsko- Mazurskiego zorganizowano ognisko integracyjne na wyspie Wielka Żuława. Po dopłynięciu promem, udaliśmy się na kilkunastominutowy spacer do miejsca biesiadowania. Po rozpaleniu ogniska zabraliśmy się za pieczenie kiełbasek. Czas umilaliśmy sobie śpiewając piosenki harcerskie i żeglarskie. Następnie udaliśmy się do pobliskiej kafejki na kawę i słodki poczęstunek, gdzie pogawędkom nie było końca. Pomysłodawcą imprezy był pan Józef - uczestnik Klubu Aktywności.
*******************

STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU IŁAWSKIEGO „PROMYK”

zaprasza

osoby starsze, niepełnosprawne, ich rodziny, opiekunów do udziału w projekcie pn.:

„Aktywizacja i przeciwdziałanie marginalizacji osób starszych” realizowanego w ramach zadania:

 

„Utworzenie Klubu Aktywności Osób Starszych, Niepełnosprawnych”

Zadanie realizowane będzie poprzez:

- Spotkania klubowe: działania samopomocowe i edukacyjne dla osób starszych, niepełnosprawnych, 

                                                 zajęcia edukacyjne, w tym nt. zdrowego żywienia wraz z przygotowywaniem                                          

                 i konsumpcją potraw przyrządzonych zgodnie z tymi zasadami i terapia sztuką,

- Zajęcia rekreacyjne : choreoterapia, relaksacja, zajęcia sportowe, wycieczki: w tym rowerowe,                                                                                             piesze- nordic walking, piknik,

- Zajęcia kulturalne: min. wyjście do galerii, restauracji, kina, muzykoterapia,

- Zajęcia praktyczne przy komputerach,

- Poradnictwo socjalne,

- Indywidualne konsultacje psychologiczne.

 

Zajęcia odbywają się w siedzibie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy

w Iławie ul. Wyszyńskiego 2A ( tel. 089 648 39 43)

 

Zapraszamy w każdy wtorek i piątek
w godzinach 15.30 – 18.00

 

Zadanie jest współfinansowane ze środków Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

i we współpracy z Powiatowym Środowiskowym Domem Samopomocy w Iławie
*************************************


Bezpłatne badania poziomu cukru

Dnia 10 maja 2014r. w trakcie II Europejskiego Festynu Rodzinnego w Gimnazjum Samorządowym nr 1 w Iławie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Iławskiego „Promyk”  przeprowadziło bezpłatne badania poziomu cukru w ramach realizacji zadania: ”Ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego wśród osób chorych na cukrzycę”. Zadanie jest współfinansowane ze środków budżetu Miasta Iławy.

***************************